เงินกู้ออนไลน์ ในระบบ

Spread the love

หากคุณกำลังสงสัยว่าเงินกู้ออนไลน์นั้น ถูกต้องตามกฏหมาย เป็นเงินกู้ในระบบ ที่ผู้ปล่อยกู้คือธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ถูกต้องหรือไม่ ผู้เขียนก็จะขอตอบว่า เงินกู้ออนไลน์ มีทั้งแบบที่ถูกกฏหมาย คือการกู้ในระบบ และการกู้แบบผิดกฏหมาย คือการกู้นอกระบบ ซึ่งเงินกู้ออนไลน์ ในระบบ และนอกระบบนี้ ก็มีลักษณะ และวิธีการที่แตกต่างกัน

การกู้เงินออนไลน์ ในระบบ คือการกู้เงินจากธนาคาร และสถาบันการเงิน หรือ บริษัทที่มีการจดทะเบียนเป็นบริษัทปล่อยเงินกู้อย่างถูกต้อง ได้รับการรับรอง หรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานจากภาครัฐบาล แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่

  1. ธนาคาร

ที่เราท่านรู้จักกันดี เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้ (city bank) ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวคุณ ที่นับเป็นแหล่งเงินกู้ออนไลน์ ที่ถูกต้อง คิดดอกเบี้ยที่เป็นธรรมต่อผู้กู้ และผู้ให้กู้ มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้อย่างชัดเจน มีเงินกู้ในแบบต่างๆ ให้เลือกตามความจำเป็นของผู้กู้ ที่เรียกว่าสินเชื่อ เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย สำหรับคนที่ต้องการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน สินเชื่อเพื่อการศึกษา สินเชื่อส่วนบุคคล หรือสินเชื่ออเนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้จ่ายตามความจำเป็นต่างๆ บางธนาคารก็มีบริการรีไฟแนนซ์ด้วย เช่น รีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟแนนซ์รถยนต์ เป็นต้น ทั้งนี้ สินเชื่อแต่ละประเภท ก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันไป แต่ก็อยู่บนมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้

  • บริษัทการเงิน หรือที่เรียกกันติดปากว่า ไฟแนนซ์

ที่มิใช่ธนาคาร แตกต่างจากธนาคารตรงที่ เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปล่อยเงินกู้ หรือปล่อยสินเชื่อเพียงอย่างเดียว ไม่มีการรับฝากเงิน ดังเช่นธนาคาร เช่น ซัมมิทแคปปิตอล โตโยต้าลิสซิ่ง ทรูลิสซิ่ง ไทยเอชแคปปิตอล ฯลฯ เหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้อง มีการปล่อยเงินกู้ออนไลน์ ที่สามารถยื่นเอกสารผ่านระบบออนไลน์ และรอรับผลอนุมัติอยู่ที่บ้าน หรือที่ร้านค้าที่ท่านไปติดต่อได้เลย เช่น จะกู้เงินจากซัมมิทแคปปิตอล เพื่อซื้อมอเตอร์ไซค์  ก็ไปติดต่อที่ร้านที่เราจะซื้อ ยื่นเอกสารผ่านทางร้านได้เลย จากนั้นก็รอผลอนุมัติที่จะแจ้งผ่านมาทางร้าน แล้วคุณก็ขี่มอเตอร์ไซค์ ออกมาจากร้านได้เลย

  • สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

เป็นสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการหรือผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ที่ต้องการเปลี่ยนมาปล่อยเงินกู้ให้ถูกต้อง และสามารถเข้าถึงผู้กู้ได้ทั่วถึง ที่ไม่สามารถขอเงินกู้ออนไลน์กับธนาคารและบริษัทไฟแนนซ์ได้ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาด กลุ่มคนขับรถรับจ้าง หรือลูกจ้างรายวัน เป็นต้น โดยกำหนดเงินกู้สูงสุดแต่ละครั้งไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน เมื่อชำระหนี้ครบหมดแล้ว จึงจะสามารถกู้เงินกับพิโกไฟแนนซ์ใหม่ได้